Om

Solnedgång över Råbelöfssjön  Foto: Elias Åberg

Om Helgeåkommittén

Medlemmar:

Kristianstads kommun

Värnamo kommun

Ljungby kommun

Älmhults kommun

Osby kommun

Östra Göinge kommun

Hässleholms kommun

Alvesta kommun

Höörs kommun (Mittskåne vatten)


E.on Vattenkraft Sverige AB

Stena Recycling AB

Möckelns FVO

Långhults lax AB

The Absolut Company

Sveriges Stärkelseproducenter, Nöbbelöv

Furulunds Jordbruk HB

Econova AB

Skånemejerier

Vankiva Gård AB

Råbbelövsgods

Vista gård

Vanås Gods AB

Skogsstyrelsen


Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Jönköpings län


Foto: Inger Hansson

Kommittén för samordnad kontroll av Helge å bildades 1976. Under 2016 har namnbyte skett till Helgeåkommittén.


Programmet omfattar idag fysikaliska och kemiska vattenundersökningar, vilka utförs i både sjöar och vattendrag inkl. metaller i vattendrag, biologiska parametrar där växt- och djurplankton samt fisk undersöks i sjöar samt kiselalger, bottenfauna och fisk i vattendrag.


Kontrollprogrammet har reviderats vid ett par tillfällen och totalt finns cirka 140 provtagningspunkter som någon gång har provtagits inom programmet.Adress:

Helgeåkommittén

c/o Tekniska förvaltningen

Kristianstads kommun

291 80 Kristianstad                                  Orgnr:802460-5795

Foto: Inger Hansson