Kontakt

Kontakt

Kontakta oss om ni vill bli medlem, har synpunkter på kontrollprogrammet eller bara rapportera observationer om djur och natur i Helgeåns avrinningsområde


Sekretariatet för Helgeåkommittén är placerat på Kristianstads kommuns Tekniska förvaltning, VA-avdelning


Sekreterare: Mona Eliasson, Kristianstads            kommun

Ordförande: Eva Lundholm, Lyckeby   stärkelseprodukter

Vice ordförande: Lars Svensson, Kristianstads   kommun